Company logotype m

Valitus

Jos olet tyytymätön tarjoamaamme palveluun, kerro siitä meille.

Mikä on valitus?

Rahoituslaitoksiin kohdistuvista valituksista säädetään muun muassa Ruotsin rahoitusvalvontaviranomaisen säännöstössä FFFS 2002:23. Sen mukaan kyseessä on valitus, kun laitoksen asiakas ilmaisee yksittäistapauksessa konkreettisen tyytymättömyytensä rahoituspalvelun tai -tuotteen käsittelyyn. 

Yleisiä huomautuksia ja yleisiä tyytymättömyyden ilmaisuja ei pidetä tässä yhteydessä valituksina, eikä myöskään tyytymättömyyttä, jonka merkitystä on pidettävä asiakkaan kannalta vähäisenä. Valituksen määritelmä on tärkeä, sillä on olemassa sääntelykehys sille, miten laitosten on valitustapauksissa toimittava. 

Pankki- ja rahoitusalan kuluttajaneuvonta (Konsumenternas Bank- och finansbyrå) ja kuluttajien vakuutustoimisto (Konsumenternas Försäkringsbyrå) 

Jos tarvitset puolueetonta tietoa siitä, miten rahoituslaitosten/pankkien tulisi toimia kyseisen kaltaisissa tapauksissa, voit ottaa yhteyttä joko Ruotsin pankki- ja rahoitusalan kuluttajaneuvontaan (Konsumenternas Bank- och finansbyrå) tai kuluttajien vakuutustoimistoon (Konsumenternas Försäkringsbyrå). 

Postiosoite:
Box 48 
651 02 Karlstad 

Puhelin: 
0771-42 33 00

Sähköposti: 
konsumentverket@konsumentverket.se 
Voit käyttää myös verkkosivustolla olevaa yhteydenottolomaketta. 

Yleinen valituslautakunta 

Jos et ole tyytyväinen siihen, miten Norion Bankin valitusasiamies on käsitellyt valituksesi, voit kääntyä Ruotsin yleisen kuluttajavalituslautakunnan (Allmänna Reklamationsnämnden, ARN) puoleen. 

Ruotsin yleinen kuluttajavalituslautakunta (Allmänna Reklamationsnämnden) 

Allmänna Reklamationsnämnden
Bankavdelningen 
Klarabergsgatan 35
Box 174, 101 23 Stockholm 

Puhelin: +468-555 017 00

Huomaa, että kääntymisessä ARN:n puoleen sovelletaan aika- ja summarajoja ja että kumpikin osapuoli vastaa omista menettelyyn liittyvistä kustannuksistaan ARN:n arviosta riippumatta.

Yleinen tuomioistuin 

Toisena vaihtoehtona on kääntyä yleisen tuomioistuimen puoleen. Jos toimit niin, on hyvä muistaa, että riidat, jotka koskevat alle puolta perussummasta, voidaan käsitellä yksinkertaistetussa oikeudenkäyntimenettelyssä, joka tunnetaan nimellä ”vähäiset vaateet”. 

Mitä suuremmasta summasta riidassa on kyse, sitä tärkeämpää on tutkia – mieluiten asianajajan avustuksella – menestymismahdollisuudet mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Kannattaa aina tarkistaa, onko sinulla vakuutusta, joka kattaa oikeudenkäyntikulut, tai oletko oikeutettu julkiseen oikeusapuun. 

Norion Bankin valitusasiamies

Jos et tarvitse puolueetonta tietoa vaan haluat, että Norion Bankin ylempi taho käsittelee valituksesi, voit ottaa yhteyttä Norion Bankin valitusasiamieheen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen klagomal@collectorbank.se tai kirjepostia alla olevaan osoitteeseen. 

Yhteystiedot
Norion Bank AB 
Box 119 14 
404 39 Göteborg 

Puhelin: 010-161 00 00 

Valituksen tekijältä pyydettävät tiedot 

Jos haluat tehdä valituksen Norionille, tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot:

  1. Nimesi ja yhteystietosi
  2. Tieto siitä, teetkö valituksen omasta vai yrityksesi puolesta
  3. Tieto siitä, mitä valituksesi koskee
  4. Valitukseen johtaneen tilanteen kuvaus 

 

Menettely ja määräajat 

Kun olet toimittanut valituksen valitusasiamiehelle, valituksesi dokumentoidaan. Tämän jälkeen valitus tutkitaan, ja käsittelyaika riippuu valituksen laajuudesta ja siitä, moneltako konsernin osastolta tietoja on pyydettävä. Valituksen tutkinta on kuitenkin aloitettava 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

Valitusasiamies on täysin itsenäinen ja riippumaton osapuoli, jolla on oikeus harkita ja tarkastella uudelleen aiempia päätöksiä ja toimia, jotka on tehty tapauksen käsittelyn yhteydessä. Valitusasiamiehen päätöksen on oltava objektiivisesti perusteltu.

Kun tutkinta on valmis ja valitusasiamies on tehnyt päätöksen valituksestasi, saat päätöksestä ilmoituksen toivomasi yhteydenottotavan mukaan.