Laskurahoitus

Vapauta pääomaa laskurahoituksen avulla

Laskurahoituksen avulla yrityksesi voi luoda turvallisen kassavirran ja vähentää hallinnollista työtä. Saat käyttöösi laskuihin sidotun pääoman ja annat samalla asiakkaalle lisää maksuaikaa.

Laskujen myyminen

Laskujen myyminen tarkoittaa sitä, että laskut myydään koko niiden arvosta Norion Bankille. Palkkio kattaa hallinnon, riskinoton ja rahoituksen. Saatava poistuu myyjän taseesta, mikä lisää maksuvalmiutta, parantaa avainlukuja ja vähentää hallinnollista työtä. Norion Bank tarjoaa laskujen myymistä kaikissa Pohjoismaissa.

Laskurahoitus

Laskurahoituksessa provisio kattaa hallinnolliset kulut ja rahoituksen. Norion Bank voi hoitaa maksumuistutusten ja perinnän hallinnan, jolloin yrityksesi hallinnointi kevenee ja toiminta on kustannustehokkaampaa. Laskurahoituksessa asiakas kantaa luottoriskin.

Vientilaskujen rahoitus ja myyminen

Vientiyrityksille voi aiheutua maksuviivästyksiä, suuria riskejä ja maksuvalmiushaasteita. Norion Bank voi ostaa tai rahoittaa vientilaskut myyjän tarpeen mukaan. Norion Bank ostaa ja rahoittaa saatavia myös eri valuutoissa. Tämä vahvistaa yrityksesi kassavirtaa ja keskeisiä avainlukuja.

Laskujen rahoittaminen (factoring)

Kun kyseessä on laskujen rahoittaminen, asiakas kantaa luottoriskin. Näin ollen, jos loppuasiakas jättää maksamatta, asiakkaan tulee maksaa rahoitus takaisin Norion Bankille. Laskujen rahoituksessa Norion Bank kantaa maksuviiveriskin sovittuun päivämäärään saakka. Laskurahoituksessa provisio kattaa hallinnolliset kulut ja rahoituksen. Norion Bank voi hoitaa maksumuistutusten ja perinnän hallinnan, jolloin yrityksesi hallinnointi kevenee ja yrityksesi kassavirta on ennustettavampaa.