Pamica auttaa yrityksiä kasvamaan

Halmstadissa sijaitseva Pamica on yrittäjien yrittäjille perustama pääomasijoitusyhtiö. Pamica sai Norion Bankista luotettavan rahoittajan, joka on kiinnostunut yrityksen liiketoiminnasta ja ymmärtää sitä.

Vuonna 2014 Pamican perustajat huomasivat muutoksen pääomasijoitusmarkkinoilla. Kiinnostus pääomasijoittamista kohtaan kasvoi, jolloin perinteiset toimijat, joilla oli miljardien arvoisia rahastoja, alkoivat etsiä yhä suurempia potentiaalisia sijoituskohteita. Pienemmät yritykset saivat vähemmän huomiota ja niiden oli siten vaikeampi löytää sijoittajia. Tarvittiin markkinatoimijaa, joka kohdistaisi palvelunsa pienemmille, yrittäjävetoisille yrityksille ympäri maata. 
 
Jan-Olof Svensson ja hänen kumppaninsa ottivat yhteyttä Catellaan, pörssiyhtiöön, jonka toimintaan kuuluu varainhoito. Catellan asiakaskunta koostuu suurelta osin entisistä yrittäjistä, jotka ovat kiinnostuneita sijoittamaan listaamattomiin yrityksiin, mikä on yksittäisille henkilöille vaikeaa. Yhdessä he perustivat Pamican. 
 
– Sijoittajina toimivat kokeneet yrittäjät ostavat ja kehittävät yrityksiä yhdessä. Monet meille tulevat yritykset käyvät jonkinlaista omistajuuskeskustelua. Kyseessä voi olla kumppani, joka ostetaan ulos, yritys, joka hankitaan, tai toimitusjohtaja, joka palkataan. Yrittäjä haluaa usein olla mukana yrityksen kehittämisessä, mutta tarvitsee tukea. Tässä me tulemme kuvaan, sanoo Jan-Olof Svensson, Pamican perustaja ja osakas. 
 
Pamican konseptina on kehittää ostettuja yrityksiä yhdessä yrittäjän kanssa kehittämällä edelleen yrittäjän ideaa, osaamista ja visiota yrityksestä. Tämän vuoksi päätettiin jo varhaisessa vaiheessa, että investointeihin voivat osallistua vain kokeneet yrittäjät. Pamica hyödyntää tällä hetkellä 180 hengestä koostuvan vahvan omistajaverkostonsa asiantuntemusta. Se voi vaihdella alakohtaisesta tietämyksestä myyntiosaamiseen. 
 
– Emme tavoittele vain kasvua, vaan haluamme kehittää yrityksiä. Hallitus rakennetaan aktiivisen omistajaverkostomme sijoittajista yhdessä yrittäjän kanssa. Kaikki haluavat tietysti saada sijoituksestaan mahdollisimman hyvän tuoton. Yhteinen tavoitteemme on kuitenkin saada aikaan arvoa tuottavia rakenteita ja yrityksiä, jotka myydään edelleen hyvälle johtajalle, Jan-Olof Svensson jatkaa. 
 
Pamica tarvitsee luotettavan rahoituskumppanin, jolla on kattava näkemys liiketoiminnasta, jotta se voi toimia nopeasti yritysostoissa ja kehittää yrityksiä. 
 
– Pääoma on kallista. On olennaista löytää hyvä tasapaino oman ja vieraan pääoman välillä, ja meille lainapääoma on erittäin tärkeää. Norion Bank reagoi ja toimii nopeasti. Pankin edustajat käyttävät paljon aikaa tutustuakseen liiketoimintaamme, mikä helpottaa jatkuvaa vuoropuhelua ja molemmille osapuolille sopivien ratkaisujen löytämistä. Norion Bank tarjoaa meille likviditeetin lisäksi myös tietoa, Jan-Olof Svensson sanoo. 
 
Norion Bankin ja Pamican välinen suhde alkoi vuonna 2018 Ruotsin suurimpiin televiestintäyrityksiin kuuluvaan Sappaan tehdyn sijoituksen yhteydessä. Norion Bankista tuli päärahoittaja, ja se on sittemmin toiminut aktiivisena rahoitusneuvonantajana useissa Sappan tekemissä lisäostoissa. 
 
– Olemme niche-toimija muuttuvilla ja keskittyvillä markkinoilla. Strategiamme perustuu yritysostoihin, ja Norion Bank on aina ajan tasalla, esittää oikeat kysymykset ja seuraa tilannetta. Samalla kysymyksiin vastataan nopeasti ja päätöksiä tehdään viivyttelemättä. Vaihtoehtoisesti saamme palautetta siitä, mitä päätöksentekoon tarvitaan. Arvostamme tätä vuoropuhelua ja ripeyttä, Sappan toimitusjohtaja Hasse Svensson kertoo. 

Yritystoimintaan sitoutunut omistaja yhdessä sitoutuneen rahoittajan kanssa luo arvoa. Pamican menestysreseptiin ei kuulu vain se, että hallitus on mahdollisimman täydellinen.
On myös tärkeää nähdä, miten olennaisessa osassa on vakaa ja pitkäaikainen rahoittaja, joka auttaa maksimoimaan kunkin yrityksen hyödyt.
 
– Meille ihmiset ovat yhtä tärkeitä yritysten rakentamisessa kuin pankkisuhteissa. Norion Bankin suurin etu ja taito kumppanina on se, että se pääsee lähelle koko yritystä, ei vain hallitusta. He ymmärtävät yritystemme toimintaa ja työskentelytapojamme. He paneutuvat siihen, miten ihmiset työskentelevät, Jan-Olof Svensson toteaa.