Kestävän hallituksen kokoaminen

Gunvor Engström on toiminut monenlaisten yritysten ja organisaatioiden hallituksissa. Tässä artikkelissa hän kertoo, mitkä ovat hänen mielestään suurimmat haasteet nykypäivän hallitustyöskentelyssä.

Gunvor Engström on hallitusammattilainen, joka suhtautuu intohimoisesti kestävään kehitykseen. Varainhoitoyhtiöiden hallituksen jäsenenä hän on käsitellyt näitä kysymyksiä pitkään sijoittajan näkökulmasta. Kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ovat nykyään korkealla eri alojen yritysten asialistoilla, mikä asettaa uusia vaatimuksia hallituksille. Millaista osaamista kestävän hallituksen rakentamiseen tarvitaan ja mitä jäseniä hallitusta koottaessa pitäisi ottaa huomioon? 
 


Kuinka ratkaisevassa asemassa hallitus on yrityksen kestävän kehityksen strategian kannalta?  

Hallituksilla on suurin vaikutus kestävyyspyrkimyksiin. Hallituksen on sysättävä asia liikkeelle, koska sen tehtävänä on määritellä yrityksen strategia ja varmistaa, että yritys toimii kestävästi. Jos kestävään kehitykseen ei suhtauduta vakavasti, yritys voi kärsiä valtavaa vahinkoa ja menettää maineensa ja brändinsä. 
 


Miten kestävä hallitus syntyy?  

Omistajana sinun on kysyttävä itseltäsi: “Mitä haluan yritykseni kautta tehdä?” Sen jälkeen on selvitettävä, millainen osaaminen voisi auttaa pääsemään tavoitteeseen. Kun haluat oikeasti toimia, voit käyttää apuna vaalivaliokuntaa, jonka avulla jäseniä voi etsiä laajemmista piireistä, aivan kuten rekrytoinnissa. Etsi ihmisiä, jotka ovat rehellisiä ja rohkeita, mutta myös ihmisiä, joilla on kokemusta siitä, mitä haluat saavuttaa. 
 


Millaista osaamista tarvitaan kestävän hallituksen kokoamiseen?  

Erityistä asiantuntemusta kestävästä kehityksestä ei mielestäni välttämättä tarvita. Tärkeintä on, että sinulla on strategisia taitoja ja ymmärrystä liiketoiminnasta sekä aitoa uteliaisuutta ja kiinnostusta asioita kohtaan. Jos joku hallituksessa on erityisen innostunut kestävästä kehityksestä, se on hyvä, mutta tietoa voidaan hankkia kutsumalla asiantuntijoita luennoitsijoiksi. On kuitenkin tärkeää, että hallitus seuraa jatkuvasti kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä, jotta hyväksytyt strategiat todella pannaan täytäntöön. 
 


Kuinka tärkeää moninaisuus on hallituksessa?  

Erittäin tärkeää. Yritä löytää ihmisiä, jotka täydentävät toisiaan. Arvojen on oltava samanlaiset, mutta on hyvä, jos ette ole ihmisinä samanlaisia, vaan voitte tuoda pöytään erilaisia näkökulmia. Se ei ole välttämättä helppoa, sillä usein liikumme pienissä piireissä ja keskustelemme lähinnä kaltaistemme kanssa. Jos osapuolet tuntevat toisensa liian hyvin ja ovat liian samankaltaisia, asioita ei käsitellä riittävän laajasta näkökulmasta. On tärkeää olla rehellinen ja uskaltaa ilmaista ja perustella mielipiteensä. 
 


Mikä on ratkaisevan tärkeää hallitustehtävään ryhdyttäessä?  

Itse haluan tuntea, että minulla on jotain annettavaa hallitukselle. Tätä voi joskus olla vaikea ennustaa. Haluan myös, että toiminta on mielenkiintoista ja että voin oppia jotain uutta. Lisäksi on luonnollisesti tärkeää, keitä muita hallituksessa on, kuka toimii sen puheenjohtajana ja keitä yrityksen johdossa ja omistuksessa on. Haluatko olla ja työskennellä näiden ihmisten kanssa? 
 


Mikä saa sinut kieltäytymään hallituspaikasta?  

Jos yrityksen toiminta ei ole vakavasti otettavaa tai sitä ei johdeta rehellisesti, lähden välittömästi. Se, että kyseessä on vastuullinen yritys, on minulle tärkeää. Jokainen yritys on kuitenkin omassa kehitysvaiheessaan, ja jos matka on vasta alussa, esimerkiksi kestävyyskysymyksiä ei ehkä ole vielä ehditty käsitellä. On kuitenkin tärkeää, että yrityksellä on kunnianhimoa ja halua ryhtyä toimiin. Mielestäni on tärkeää, että lähestymistapa on eettisesti kestävä ja liiketaloudellinen.